Privacy Verklaring

Claudia Verkoulen, eigenaar van Praktijk Claudia Verkoulen gevestigd aan de Willem II Singel 44 te 6041 HT Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals in deze privacy verklaring is opgenomen.

Jouw privacy

Voor het consult is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Incidenteel worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het consult noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na overleg en na expliciete toestemming van jou, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of andere therapeut. De gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen en neem hiervoor passende maatregelen. Dit betekent onder andere dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

Gegevens delen met derden

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Met bedrijven die in mijn opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om jouw privacy te waarborgen
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en jouw expliciete toestemming vragen.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Hierop staan o.a. de onderstaande gegevens:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de aankoop van het consult
 • Kosten van het consult
 • Omschrijving van het consult

Cookiebeleid

Op de website worden alleen gebruik gemaakt van functionele en geanonimiseerde analytische cookies.