Links

Op deze pagina vindt je diverse verwijzingen naar sites die enerzijds praktische informatie bevatten en anderzijds inzicht geven in en een toelichting geven op bepaalde onderwerpen die bij mijn behandeling ter sprake kunnen komen.

De navolgende sites geven informatie over de (beroeps)verenigingen waar ik bij aangesloten ben:

Op de navolgende site tref je een overzicht aan van de ziektekostenverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden:

Bij mijn behandelingen kunnen de chakra’s ter sprake komen. Op de navolgende sites vindt je een toelichting daarop, en diverse afbeeldingen teneinde je daar inzicht in te geven. Overigens bevat internet veel informatie hierover. Als iets niet duidelijk is aarzel niet om mij daar vragen over te stellen.

Ook kan tijdens mijn behandelingen gesproken worden over aura’s die ik bij je zie. De hierna genoemde sites kunnen je daar behulpzaam bij zijn.