Links

Op deze pagina vindt je diverse verwijzingen naar sites die enerzijds praktische informatie bevatten en anderzijds inzicht geven in en een toelichting geven op bepaalde onderwerpen die bij mijn behandeling ter sprake kunnen komen.

De navolgende sites geven informatie over de (beroeps)verenigingen waar ik bij aangesloten ben:

Op de navolgende site tref je een overzicht aan van de ziektekostenverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden: